Planning

De ontwikkeling van de Stuwsche Hoeve is in volle gang!

Het college van burgemeester en wethouders van Altena heeft in 2022 ingestemd met het voorlopige stedenbouwkundig plan. Hierna is met de gemeente, diverse deskundige adviseurs en met omwonenden de verdere uitwerking van het plan gedaan om tot een definitief ontwerp te komen.

Voordat met de verkoop en realisatie kan worden gestart, worden de volgende stappen doorlopen: